MENU

Týden knihoven

Týden knihoven

V letošním roce proběhne Týden knihoven od 4. do 10.října. Celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Program myslí na všechny, a tak se návštěvníci můžou těšit na opravdu zajímavé akce. Cílem je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného času. Letošním tématem bude v českých knihovnách udržitelnost. Více informací najdeme na www.tydenknihoven.cz.