12:00 - 17:00
POHODOVÉ ČESKÉ RÁDIO
MENU

Milostivé léto pomůže od exekucí

Milostivé léto pomůže od exekucí

28. října začne běžet tříměsíční lhůta, kdy bude možné splatit dlužnou částku jen s drobným poplatkem navíc. Statisíce lidí se tak mohou zbavit zátěže v podobě exekuce.

  

Dlužníci nebudou muset platit vysoké sumy za vedení exekuce ani další pokuty. Konkrétně jde o dluhy veřejnoprávních institucí, jejich firem a zdravotních pojišťoven. Jde tedy o dluhy za neuhrazené poplatky u obcí, krajů, státu, za zdravotní pojištění nebo pokuty za jízdu načerno. Vztahuje se to i na společnosti, kde má většinový podíl stát, obce nebo kraje.

  

Jsou i výjimky. Milostivé léto se netýká dluhů, které jsou vyžadovány v rámci soudních a daňových exekucí. Nevztahuje se ani na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníky uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.