MENU

Jihlava nabízí náhled do budoucnosti!

Jihlava nabízí náhled do budoucnosti!

Jak bude vypadat Jihlava v roce 2040? To mají možnost lidé zjistit pomocí interaktivních příběhů, které najdou na webových stránkách Probereme Jihlavu. Vyprávění si zájemci můžou nejen poslechnout, ale také na něj zareagovat!

  

V rámci připravované Strategie rozvoje města Jihlavy pro roky 2022 až 2032 vzniklo ve spolupráci s odborníky několik scénářů o tom, jak by mohlo město v následujících letech vypadat. Scénáře představuje radnice formou příběhů, kterých je celkem sedm. Sestavil je vypravěč Martin Hak. Město upozorňuje na to, že jsou to příběhy jen možné budoucnosti. To, jak to nakonec dopadne, závisí na tom, jaký směr si radnice i Jihlavané nastaví v následujících letech. Pod každým ze sedmi příběhů najdou lidé tři otázky. Jak na ně jednotlivé osudy zapůsobily, zda by chtěli v dané době žít a zda by dotyčnému chtěli něco vzkázat. Zájemci mohou psát své komentáře do konce října.

  

Příběhy jsou k dispozici na  www.jihlava.cz/proberemeji.